Supply Chain Management

KPMG støtter virksomheter med å forbedre verdikjeder tilpasset dagens og fremtidens markedsbehov. Våre tjenester retter seg mot å optimalisere varestrøm eller tjenester, med fokus på områder som kostnader,
arbeidskapital, servicegrad, skatt, teknologi, risiko og endringer i organisasjonen.

Vi benytter et bredt spekter av verktøy og metodikk som dekker alle faser av et prosjekt, fra analyser til prosessforbedringer, frem til bistand i selve implementeringen av tiltak. Vår bistand resulterer i økt konkurransekraft for våre klienter.