Volstad Shipping – Gode nyheter

Etter å ha bokført til sammen over 800 millioner i underskudd i 2015 og 2016 kom Eivind Volstad nesten tilbake i pluss i fjor.

Eivind Volstads selskap Volstad Shipping eier og driver tråleren Volstad gjennom datterselskapet Volstad as, og har management på ett offshoreskip.

I starten av 2017 eide Volstad Shipping tre plattformforsyningsskip og ett konstruksjon/subseaskip. Våren 2017 ble alle solgt, og Volstad var ute av eiersiden i offshorebransjen.

Det skriver Nett.no.

Nesten alle tapene på offshoresatsingen ble tatt i 2015 og 2016. Sammen med gode inntekter fra fiskeri gjorde det at konsernet fikk et positivt driftsresultat, og et underskudd før skatt på 8,9 millioner kroner – mot minus 275,5 millioner i 2016.

Les også hvordan det gikk for Volstad Shipping i 2016.

Volstads mål etter at oljeprisen falt og markedet for offshorebåter krympet var å komme seg ut av offshore og berge tråleren.

Som en del av refinansieringen ble Volstad Shipping delt i ett fiskebåtrederi og ett offshorerederi i 2016, før alle offshorebåtene ble solgt i fjor.

Nedturen i offshore har falt sammen med gode tider i fiskeri, og fiskebåtrederiet Volstad hadde 27 millioner kroner i overskudd av 150 millioner kroner i driftsinntekter i 2017.
Kilde: Sysla

Personvern og cookies