Solvang – kutter i tungoljeutslipp

Slik kutter de 80 prosent av tungolje-utslippene

Gasstankskipet Clipper Harald har kuttet nitrogenoksid-utslipp tilsvarende 100.000 personbiler – uten å bytte drivstoff.

NYHETER 15.02.2016 06:33

Av Ane Madsen Knoph

– Hvis vi skal redusere NOx og klimagassutslipp fra Norge, kan tungoljeskipene gjøre en enorm forskjell, sier flåtedirektør Tor Øyvind Ask i Solvang.

I mai i fjor skrev Sysla om rederiet som da mente de skulle klare like lave utslipp som skip drevet på naturgass. Konseptet for nitrogenoksid-rensing var da under utvikling på Clipper Harald. Nå kan Solvang Shipping si seg fornøyd med å ha nådd målet.

– Vårt nye konsept for NOx-rensing innebærer like lave utslipp som LNG-skip. Vi er stolte og fornøyde med å ha kommet i mål med prosjektet. Foreløpig er det snakk om en testinstallasjon. Nå jobber vi med å få konseptet over i en permanent driftssituasjon, sier Ask til Maritime.no.

Kan installeres på ulike skip

Ved å kombinere et eksosrenseanlegg med en kontrollenhet for luftforurensning og alminnelig tungolje (EGR), har stavangerrederiet oppnådd sterk reduksjon i utslippet av nitrogenoksider (NOx), svoveloksider (SOx) og sotpartikler fra gasstankeren Clipper Harald.

Prosjektet er testet og verifisert av forskere ved SINTEF og Marintek i Trondheim, og kan ifølge Solvang installeres på det meste av skip som med tilsvarende motor og tungolje som drivstoff.

1000 timer

Målene fra de første 1000 timene i drift viser 67 prosent lavere NOx-utslipp. I kombinasjon med andre mindre tiltak, er utslippet redusert med til sammen 80 prosent i forhold til da skipet var nytt i 1999. SOx-utslippene er redusert med hele 99 prosent, opplyser rederiet.

– De aller fleste større skip går på tungolje, som er et billig og energieffektivt drivstoff. Problemet er utslipp av SOx og NOx, som vi nå har minimert. Vi har nå seilet kontinuerlig siden 1. oktober, og motoren er i fin stand, sier Ask.

Ask har doktorgrad i motorteknologi og har drevet forsøksprosjektet sammen med Marintek ved SINTEF i Trondheim, kunden Statoil, maskinleverandøren MAN og motorleverandøren Wärtsilä.

25.000 semitrailere pr år

Clipper Harald sin lastekapasitet tilsvarer årlig cirka 25.000 semitrailere, og den årlige NOx reduksjonen siden skipet var nytt, tilsvarer rundt 100.000 personbiler. Rederiet har forberedt ytterligere fem skip for den nye EGR-metoden, noe som kan gi en årlig reduksjon i NOx-utslipp på mellom 1100 og 1950 tonn.

Prøveprosjektet er del av Smart Maritime, et nasjonalt forskningssenter for økt nergieffektivitet og lavere utslipp fra maritim sektor.

Les også: Skal tenke smartere sammen

– Prosjektet demonstrerer en vinnende teknologi i møte med norsk handelsflåtes største utfordring framover, nemlig å oppnå renere skip på en kostnadseffektiv måte, sier Per Magne Einang, direktør ved Smart Maritime i en melding fra selskapet.

Egeninnsats

Ifølge Solvang-rederiet gjør EGR-metoden at skip som bruker tungolje fortsatt kan operere i USA, Nordsjøen og Østersjøen når kravene til utslippsreduksjoner i disse områdene etter planen blir skjerpet i 2016 og 2020.

Clipper Harald er nå tett på utslippsraten til LNG-skip og skip med katalysator.

– Prosjektet ble finansiert med støtte fra næringslivets NOx-fond, redusert NOx-avgift og støtte fra Statoil som kunde. I tillegg kommer vår egeninnsats, sier Ask.

Han understreker at skipet må seile mer for å se hvordan systemet fungerer utover de 1000 timene.

Personvern og cookies