Skipstunnelen på Stad

BRØNNBÅT SPARER 50 MINUTTER VED Å GÅ SKIPSTUNNELEN
I følge en rapport fra Rolls-Royce Marine kommer det i tillegg et kutt i drivstoff-forbruk og utslipp på 60 prosent.
Rapporten er bestilt av Havila Kystruten og Vanylven Utvikling, og er laget av to Rolls-Royce-ingeniører – Leif Vartdal og Leif Aarseth (kilde: nett.no).

Betydelig innsparing
I den nye rapporten vert det slått fast at det er betydlig innsparing i drivstoff-forbruk og dermed også miljøutslipp hvis skikpene som i dag runder Stad i fremtiden velger å gå i Stad skipstunnel. Det er også slått fast at man må se på et større område enn bare Stadhavet når man skal se på seilngstuter og mulige innsparinger.
Rapporten er bygget opp gjennom analyser av bølgestatistikk og bølgemålinger fra 1980-talet, og hvordan bølgeforholdene påvirker fart, tidsforbruk og effektrespons i framdriftsmaskineriet.
Dette er kombinert opp mot data av propulsjonseffekter og fart på fartøy som regelmessig passerer Stad, samt AIS-data for passeringer av Stad i tre uker i oktober og november.

Rostein og Finnstraum
I tillegg er det sett spesielt på 17 fartøy, og gjort egne analyser av tidsforbruk og innsparingspotensiale ved en tunnel for den 44 meter lange brønnbåten Rostein og den 140 meter lange kjemikalietankeren Finnstraum.
Rostein vil ifølge analysene spare 50 minutt på strekningen Åramsundet – Raudeberg ved å gå tunnelen framfor en tenkt rute rundt Stad. Samtidig blir drivstoff-forbruket og utslippene reduserte med 60 prosent.

For kjemiekalietankeren Finnstraum er det derimot ingen innsparingseffekt på tid. På begge alternativ vil skipet bruke 2,5 timer på strekningen Åramsundet – Raudeberg.
Men også Finnstraum vil spare drivstoff og få reduserte utslipp. Her er reduksjonen på 30 prosent.
Komplekst bølgjemønster

I rapporten blir det spesielt vist til de spesielle bølgeforholdene utenfor Stad der bølgene ofte forplanter seg i ulike retninger med lokale vind-genererte bølger og dønninger som opptrer samtidig, i tillegg til at tung dønning ofte blir reflektert fra steile berg ved land.
Når det ofte også er tungt brytende bølger, fører dette til et så komplekst bølgemønster at det får konsekvenser både for rutevalg og for fart, effekt og drivstoff-forbruk.

I den siste kvalitetssikringsrapporten er mulige klima- og miljøeffekter reduserte i kost/nytte-vurderingen i forhold til den første rapporten, noe Rolls-Royce Marine er kritisk til. De mener at det i diskusjoner om nytte og kostnad for skipstunnelen er det viktig at både forbruk av drivstoff og klimagassutslepp (CO2,NOx etc) blir inkludert som del av den totale evalueringen.
Kilde: Sysla

Personvern og cookies