Østensjø Rederi selger skip

Østensjø Rederi melder om salg av to taubåter og varsler at forsyningsskipet Edda Frigg ønskes solgt.

Thorax

T/B Thorax, en AHT bygget ved Simek i Flekkefjord i 1993, ble overlevert til ny eier, finske Alfons Håkan, i uken som gikk. Fartøyet ble opprinnelig bygget som eskortefartøy for Østensjø sin kontrakt med Statoil Mongstad og Norsk Hydro Sture terminalene hvor den opererte til år 2000. Deretter opererte den noen år offshore i Angola og etter dette hovedsakelig i offshore segmentet i Nordsjøen.

– Som en følge av redusert aktivitet innen offshore har det blitt stadig vanskeligere å oppnå en akseptabel utnyttelsesgrad for Thorax, noe som gjorde salg aktuelt. Alfons Håkans skal benytte fartøyet som havne-/terminal taubåt i sine operasjoner i Estland under nytt navn «Thor», skriver adm. dir. i Østensjø Rederi, Kenneth Walland, i en melding.

Thrax

T/B Thrax, en terminaltaubåt bygget ved Simek i 1994, overleveres ny eier i februar 2017. Fartøyet ble opprinnelig bygget som terminaltaubåt for Østensjø sin kontakt med Esso Fawley raffineriet i Southampton i England. Rederiet satte inn nyere tonnasje i Fawley-kontrakten, noe som gjorde at Thrax i 2009 ble satt inn i en kontrakt ved Bantry Bay terminalen i Irland. Pga. redusert trafikk ved denne terminalen vil kontrakten opphøre 31. januar 2017 og en lokal taubåtoperatør overtar skipet.

Riktig beslutning

Rederiet mener at salg av taubåter uten faste kontrakter er riktig beslutning for å reduserer eksponeringen mot et labert spot marked.

– Taubåtsalgene gir samlet et positivt bidrag i bøkene. Finner rederiet interessante prosjekter å satse på, vil salgene være et grunnlag for en flåtefornyelse, skriver Kenneth Walland.

Rederiets taubåtflåte vil etter salgene bestå av 11 taubåter og 7 fortøyningsbåter, hvorav alle unntatt et fartøy er engasjert på faste kontrakter. I tillegg har rederiet 3 eskorte taubåter og fire fortøyningsbåter under bygging for levering fra november til sommer 2017 i forbindelse med nye kontrakter ved Statoil Melkøya og Sture terminalen.

Edda Frigg

Østensjø ønsker også å selge Edda Frigg, et forsyningsskip (PSV) bygget ved Aker Brattvåg i 1997. Fartøyet har hovedsakelig operert i PSV-segmentet i Nordsjøen på norsk og britisk sokkel, men har også hatt oppdrag i Australia og Middelhavet.

– Edda Frigg gikk av siste kontrakt i oktober og pga. dagens PSV-marked er det besluttet å legge båten i opplag i påvente av et salg, skriver Walland.

(Tekst SMe basert på melding fra Østensjø Rederi)

Personvern og cookies