Motvind kan presse oss til å prestere bedre

Elisabeth Grieg: Omstilling handler om utvikling og forbedring.

I oktober kunne vi endelig slippe nyheten. Bergen, som allerede er en verdensmetropol innen internasjonal shipping, blir hovedsete for et nytt, verdensomspennende shippingselskap som skal markedsføre og operere både Gearbulks og Grieg Stars flåter.  Dette er ikke et samarbeid for å beskytte det vi allerede har oppnådd. Dette er en strategisk satsing for videre vekst og utvikling. For selskapene våre. Men også for den norske maritime klyngen.

Kjernen i omstilling

Noen ganger presser motvinden oss til å prestere bedre. Grave ekstra dypt etter våre beste kvaliteter og sterkeste fortrinn. For meg er det kjernen i omstilling. Alt for ofte skapes det inntrykk av at omstilling egentlig handler om avvikling. At vi skal slutte med det vi gjør. Erkjenne at epoker tar slutt, og at man noen ganger må begynne på nytt. Noen ganger er det selvfølgelig riktig. Men ikke alltid. For meg handler omstilling vel så ofte om utvikling og forbedring.

Bærekraftige strategier

Jeg har ved flere anledninger skrevet om det jeg mener er viktige forutsetninger for fremtidig vekst i norsk næringsliv.

At vi blir mer bevisste behovet for bærekraftige strategier, der våre forretningsmessige fortrinn og kommersielle ambisjoner samtidig gir lønnsomme og effektive svar på samfunnets behov og viktigste utfordringer. At vi bygger organisasjoner som gir våre medarbeidere bedre muligheter til å utvikle sin kompetanse, samarbeide og utfolde seg. At vi blir flinkere til å verdsette mangfold og variasjon. At vi blir mer dristige i jakten på nye produkter og forretningsmodeller.

Givende samarbeidsformer

Det synes jeg da også at vi blir. Det er flott når jakten på innsparinger leder oss til mer energieffektivitet. Når kapitalbehov skaper nye, fremtidsrettede allianser. Når omorganiseringer stimulerer oss til mer givende samarbeidsformer på arbeidsplassen. Skal Kyst-Norge håndtere sine økonomiske og strukturelle utfordringer, der arbeidsplasser trues og selskaper vakler, trenger vi mer av det.

Næringsklyngens betydning

Det som likevel uroer meg, er at mange selskaper i disse dager kan se ut til å ha nok med seg selv. At de akutte behovene for å styrke egen lønnsomhet tvinger oppmerksomheten vekk fra interessene til fellesskapet, og at enkelte selskaper til og med gjennomfører tiltak som svekker vårt felles næringsgrunnlag.

Dette er virkelig ikke tiden for å undervurdere næringsklyngens betydning. Både innen offshore og shipping har vi vært usedvanlig godt tjent med en situasjon der vi gjennom tiår har utviklet oss innenfor et helhetlig og verdensledende kunnskapsmiljø. I det lange løp er ingen tjent med at aktører i disse miljøene opplever press til å inngå kontrakter som ikke er bærekraftige.

Nær sameksistens

De gode ideene som har oppstått i ett selskap har blitt delt, enten direkte, eller ved at flyten av kloke hoder mellom selskapene alltid har vært til stede. Felles utfordringer har vært løst i formelle og uformelle fora. Nærheten til dette kunnskapsmiljøet har gjort oss i stand til å agere raskere, og til å samle oss om felles prosjekter når det har vært nødvendig. Vi hadde ikke hatt vår styrke uten denne nære sameksistensen.

Lære av hverandre

Og når noen gjør noe smart innen sin nisje, kan vi andre se, lære og implementere tilsvarende løsninger – gjerne i samarbeid med dem som hadde original-ideen. For Grieg Star er arbeidet med batteridrevne kraner en typisk slik løsning: noen kan batterier, noen kan kraner og noen kan skip. Sammen skaper vi bedre luft i havnene.

Etableringen av Smart Maritime i Trondheim, et forskningsprosjekt for å finne mer energieffektive skip, er et annet resultat av klyngens eksistens.

Verdien av tilhørighet

Shippingselskapet vi etablerer sammen med Gearbulk skal ha sitt hovedkontor i Bergen. Det har vært et naturlig valg. For oss er dette hjemme. Det er også her vi kan ta del i det nettverket av kunnskap, tjenester og innovasjonsevne som vi trenger for å lykkes i våre ambisjoner. Men det er også et viktig valg. For det er en krystallklar beskjed om hvor høyt vi vurderer verdien av tilhørigheten i den norske maritime klyngen. Ikke bare i dag. Men også i fremtiden.

Personvern og cookies