Ikke redd for at Grieg blir lillebror

Bergensrederiet skilte seg fra sin tidligere samarbeidspartner, men Camilla Grieg tror likevel Gearbulk-samarbeidet er skrittet å gå nå.

Onsdag slapp det bergenske familierederiet Grieg Star nyheten om at de etablerer et felles tørrlastselskap med Gearbulk. 

– Dette er et spennende samarbeid som vi tror blir en vinn-vinn-situasjon for begge. Det er strategisk helt riktig for begge parter, sier Camilla Grieg, administrerende direktør i Grieg Star til Sysla.

Totalt vil rederiet operere 130 skip.

Ferske beregninger fra VesselValue viser at den kombinerte flåten vil kontrollere 36 prosent av nisjemarkedet for såkalte open hatch-skip; bulkskip designet spesielt for frakt av cellulose og store enhetslaster.

– Vi ser at kundene våre blir større, verden forandrer seg og vi tror dette fellesskapet er en god måte å møte markedet på. For mange kommer nok ikke satsingen som noen overraskelse.

Likeverdige

I det nye selskapet som skal kontrolleres i fellesskap, vil Gearbulk ha en eierandel på 65 prosent og Grieg Star 35 prosent.

Camilla Grieg er ikke redd for at hennes rederi skal bli lillebror i partnerskapet.

– Selv om de har flere skip enn oss, vil vi være likeverdige og det er balanse i samarbeidet. Vi har gjensidig respekt for hverandre.

Gearbulk og Grieg beholder både eierskap og teknisk drift på egne skip. Aktiviteter som Gearbulk har sammen med andre blir ikke inkludert, og Griegs terminaldrift holdes utenfor det nye selskapet.

Nye skip

I dag seiler 29 av Griegs 45 fartøy med norsk flagg i hekken, og har en gjennomsnittsalder på rett under 14 år.

Bergensrederiet har en av de største flåtene i Norsk Internasjonalt Skipsregisteret, og i 2014 toppet de registeret. De siste årene har rederiet bidratt med 10 nye open hatch skip i den norske flåten.

Tøft i tørrlast

Tørrlastmarkedet har mange magre år på rad. Grieg ser på samarbeidet som et naturlig skritt i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

Ifølge selskapene er Grieg Star tung på den nordlige halvkule, mens Gearbulk har tung på den sydlige. Dermed mener de den nye satsingen skal dekke det globale markedet godt.

– Vi er ambisiøse, og vi vil skape et nytt, fremtidsrettet selskap i et tøft marked. Selv om verken vi eller Gearbulk er dårlig stilt, kan vi få til mer sammen. Vi har komplementær tonnasje og gode folk.

Skilte seg fra Westfal-Larsen

Grieg har erfaring fra tidligere tørrlastsamarbeid, da rederiet eide Star Shipping sammen med Westfal-Larsen. Det endte derimot i skilsmisse.

Etter flere års kamp mellom de to bergensrederne, ble selskapet delt i 2008.

– Vi hadde et partnerskap med Westfal-Larsen i 50 år, så det er ikke unaturlig at man vokser fra hverandre.

Maritim kompetanse

Nå prøver Grieg seg altså på nytt med Gearbulk.

Fellesselskapet som ventes å være i drift fra 2017, vil ha konsernsjef i Grieg Logistics, Rune Birkeland, som ny toppsjef. Hovedkontoret blir i Bergen.

– Begge parter har stor respekt for den maritime klyngen og kompetansen som er i Bergen – og i Norge, så vi vil drive herfra. Samtidig har vi mange kollegaer over hele verden, så det er viktig at det blir en god balanse med aktiviteten globalt.

 Kilde: Sysla Maritime / Susanne Rislå Andersen
Personvern og cookies