Historisk godt halvårsresultat for Fjord1

Fjord1 hadde et resultat før skatt på 150,9 millioner kroner etter årets seks første måneder – det beste halvårsresultatet siden oppstarten av selskapet.

Til sammenligning var overskuddete for tilsvarende periode i 2015, på 31.1 mill kroner. Med disse tallene leverer Fjord1 et resultat som er rundt 120 mill kroner bedre enn for tilsvarende periode i 2015.

Bedra vilkår i enkeltkontrakter og lavere olje- og finanskostnader er de viktigste årsakene til selskapets gode resultat– Fjord1 har vært gjennom en omstilling over flere år som har gitt bedre kontroll på kostnadene. Et langvarig sikkerhetsarbeid har gitt vesentlig reduksjon i uønska hendelser og driftsavbrudd til sjøs. God sikkerhetskultur gir god drift, og god drift er lønnsomt, seer André Høyset, konstituert administrerende direktør i Fjord1 i en pressemelding.

.

For hele 2015 hadde Fjord1 et resultat før skatt på 212 millioner kroner.

– De ansatte i Fjord1 står på hver eneste dag for at vi skal fortsette den gode økonomiske utviklingen i andre halvår. Slik skal vi levere et enda bedre årsresultat enn i fjor, sier Høyset.

Kilde: Maritime.no

Personvern og cookies