Eidesvik bedre på det meste

Selv om Eidesvik Offshore leverer et underskudd på 92,4 millioner kroner før skatt i tredje kvartal, styrkes driftsresultatet og inntektssiden.

I tredjekvartal i fjor hadde Eidesvik Offshore på Bømlo en omsetning på 118,3 millioner kroner, mens den i tilsvarende kvartal i år kom opp i 176,1 millioner kroner. Driftsresultatet bedret seg fra pluss 20,9 millioner kroner i tredjekvartal i fjor til 63,3 millioner kroner i år.

Rederiet skriver i kvartalsrapporten som nylig er lagt frem, at det er inngått en treårig avtale for «Viking Avant» med Equinor i direkte forlengelse av nåværende kontrakt som utløper i desember.

– Dette gjør det mulig å installere batteri- og hybridløsninger i fartøyet, heter det i kvartalsrapporten.

Også for «Viking Queen» har Eidesvik Offshore inngått kontrakt med Equinor i direkte forlengelse av en kontrakt som utløp i august i år. Denne kontrakten har seks måneders varighet.

Selv om underskuddet før skatt økte fra 71,7 millioner kroner i tredjekvartal i fjor til 92,4 millioner kroner i år, kan Eidesvik Offshore glede seg over at man samlet sett leverer betydelig bedre resultater enn forutsatt i refinansieringsavtalen som ble inngått med kreditorene på nyåret i 2018.

Kilde: Maritimt Forum Haugalandet Sunnhordland – foto/tekst: SMe

Personvern og cookies