DeepOcean får ny hovedeier og frisk kapital

Det internasjonale investeringsselskapet Triton har inngått avtale om å gå inn som majoritetseiere i DeepOcean.

– Tritons inntreden på eiersiden og en tilhørende kapitaltilførsel gjør at DeepOcean står godt rustet til å håndtere den vanskelige situasjonen som svært mange virksomheter i olje- og gassindustrien opplever. Samtidig gir det konsernet muligheter til å utnytte vekstmuligheter som byr seg både innen olje og gass og i fornybarmarkedet, heter det i en pressemelding fra DeepOcean.

– I Triton har DeepOcean fått en langsiktig majoritetseier som har dokumentert kompetanse innen strategi, forretningsutvikling og operasjonell kunnskap. Samtidig gir tilførselen av egenkapital selskapet en konkurransefordel fordi kunder i økende grad vektlegger soliditet og langsiktig økonomisk bærekraft når de skal inngå kontrakter i et krevende marked, sier konsernsjef Bart Heijermans i DeepOcean.

– Vi er takknemlige for den støtte vi har fått fra alle som har vært involvert i dette arbeidet den siste tiden. Både ansatte, aksjonærer, långivere, redere og selvfølgelig Triton har bidratt for å få denne avtalen på plass, sier Heijermans.

Triton er et investeringsselskap som gir råd til fond som eier mellomstore virksomheter med hovedkontor i Nord-Europa, Italia og Spania, og investeringen i DeepOcean gjøres også av et slikt fond. Investeringsselskapet har fulgt DeepOcean og bransjen tett og i lang tid og kjenner derfor selskapet og markedene godt.

– Vårt mål er å legge til rette sammen med øvrige aksjonærer for at DeepOcean skal vokse i årene som kommer, og gjennom dette skape langsiktige verdier. Vi mener DeepOcean kan bli en pådriver til konsolidering i bransjen. For å oppnå dette, vil vi bidra med vår strategiske innsikt og vår operasjonelle kunnskap, sier Fredrik Brynildsen som koordinerer Tritons norske investeringsrådgivningsaktivitet.

Transaksjonen må avvente nødvendig regulatorisk godkjennelse, og er ventet sluttført rundt nyttår.

OM TRITON

– Triton er et investeringsselskap som eier mellomstore virksomheter i Nord-Europa, Italia og Spania. Triton investerer hovedsakelig i selskaper med potensial til å skape langsiktige verdier, gjennom ulike økonomiske sykluser, heter det i pressemeldingen fra DeepOcean.

  • Etablert i 1997
  • Har gjennomført mer enn 50 investeringer og bidratt i mer enn 100 oppkjøp.
  • Har i dag eierandeler i 28 selskap som har en samlet omsetning på omkring 13,4 milliarder euro og mer enn 75 000 ansatte.
  • Kontorer i Oslo, København, Frankfurt, Helsinki, Jersey, London, Luxembourg, Milano, New York, Shanghai og Stockholm
Personvern og cookies