Aker Floating Production kan bli først i Norge med sertifikat på anti-korrupsjon

Aker Floating Production er i gang med et sertifiseringsløp og kan bli første selskap i Norge som sertifiseres i henhold til standarden for anti-korrupsjon, ISO 37001.

Aker Floating Production (AFP) er et selskap i Akerkonsernet. Selskapet eier og operer en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) unit som er under kontrakt med det indiske selskapet Reliance Industries Inc. FPSOen er lokalisert ca 50 km utenfor byen Kakinada på øst kysten av India. AFP har hovedkontor i Oslo og en base samt lokalkontor i Kakinada.

Å operere i land som rangerer høyt på korrupsjonsindekser som India kan by på større og mindre utfordringer.

– Utveksling av gaver er eksempelvis noe som kan bli sett på som tvilsomt her i Norge, men er helt vanlig i Indisk forretningsliv, forteller Svein Høiback i AFP.

Videre kan han fortelle at kulturforskjeller kan være kilde til mange utfordringer.

– Nordmenn er mer direkte og rett på sak enn det som er vanlig i India. Det kan være utfordrende å få opplysningene vi ønsker når vi snakker med våre leverandører for å avdekke om tilfredsstillende kontroller er på plass.

AFP sparket i gang sertifiseringsprosessen med et bedriftsinternt kurs i anti-korrupsjonsarbeid. Der fikk de ansatte involvert innspill til hva et anti-korrupsjonsprogram bør inneholde, samt eksempler på konsekvenser av korrupsjon.

– Kurset hjalp oss med å indentifisere ressurser og ansvar som kreves for å ha et anti-korrupsjonsprogram som tilfredsstiller kravene i standarden, forteller Høiback

AFP er første selskap i Norge som sertifiseres i henhold til denne standarden, og har således ingen å sammenlikne sitt arbeid med.

– Det finnes flere bedrifter som har anti-korrupsjonsprogram, men det er mer som må på plass for å nå kravene i ISO 37001. Det er utfordrende å ikke ha noen å måle seg mot, og vi vet heller ikke om vår tolkning av kravene er det revisoren forventer, forteller Høiback, som understreker at involvering av tredjepart er viktig i arbeidet.

– Akers ledelse har nulltoleranse for korrupsjon. Vi ønsker å verifisere at vi til enhver tid oppfyller de krav som stilles til anti-korrupsjonsarbeidet. Dette gjøres best ved at en ekstern part verifiserer at våre systemer og praksis tilfredsstiller interne så vel som eksterne krav, sier han.

Kilde: DNV-GL
Publisert 7.11.16 | Opphavsperson: Lotte Børnick-Sørhaug |
Kontakt DNV-GL: Jørgen Hansson, Principal Consultant

Personvern og cookies