Går i bresjen for å spare miljø med å rense tungolje

Stavangerrederiet Solvang oppfyller nye internasjonale utslippsregler med å bruke tungolje som drivstoff.

– Spørsmålet er ikke hvilket drivstoff skipet bruker, men hvordan drivstoffet blir brukt, sier Solvangs flåtedirektør Tor Øyvind Ask.

Solvang-skipene bruker tungolje.

– Tungolje i kombinasjon med avgassrensing blir en svært miljøvennlig løsning. Over førti år har våre egne båter kuttet drivstofforbruket med 60 prosent. Det er ingen revolusjon, men det er en evolusjon i utslippsmengden fra shipping.

Maskin-doktor

Flåtedirektøren har doktorgrad i maskinteknologi og har jobbet flere tiår med å redusere miljøskadelige utslipp fra skipsflåten.

Ifølge Ask blir stavangerrederiets kommende etylentankere de første gasstankskipene i verden som oppfyller internasjonale utslippsregler.

Fra 2020 har FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO vedtatt at skip ikke kan ha mer enn 0,5 prosent svovelutslipp. I dag er grensen 3,5 prosent, unntatt gitte områder med strengere krav. Fra 2020 vil nye IMO-regler i Europa også bety en NOx-reduksjon på 80 prosent i forhold til dagens regelverk.

– Og det har vi allerede oppfylt med denne løsningen, sier Ask.

Solvang har allerede investert millionbeløp i dollar på renseanlegg på flere av flåtens skip.

– Dette har vi regnet hjem. Det er kostnadseffektiv løsning som er vinn-vinn for kunden og oss. Skal vi vinne i den internasjonale konkurransen må vi være smarte. Svovelrensingen betyr at vi kan bruke billigere drivstoff, og befrakter sparer penger.

Nå bruker rederiet disse erfaringene for å ta skrittet fullt ut. I vinter gasset Solvang på med bestilling av fire etylenskip fra det sør-koreanske Hyundai Mipo-verftet. Fra 2019 blir det levering på løpende bånd.

– Vi gjør dermed noen store jafs i utslippskuttene på de neste skipene med siste generasjon renseanlegg. Kurvene går kraftig ned, med god hjelp av skrogform, propell, ror og motor. Vi gjør en haug med tiltak som bidrar til mer miljøvennlige skip. Vi snur hver stein og ser hva som gir gevinst.Utslippautvikling i flåten

Gevinst 

Tungoljens høye energitetthet gir større seilingsdistanser. Når drivstoffet tar mindre plass, vi får mer plass til last, påpeker Ask. Det minimerer CO2-fotavtrykket til det transporterte godset.

– Ser vi 40 år tilbake, er drivstofforbruket i flåten vår redusert med 55 prosent, NOX med 90 prosent og  SOx med hele 99 prosent. I tillegg fjerner renseanleggene storparten av sotutslippene.

Flåtedirektøren tror tungoljens dårlige ryktet skyldes utslipp av avgasser på grunn av manglende rensing.

Strengere utslippskrav vil gjøre renseanlegg-investeringen økonomisk gunstig.

Med kombinasjon av eksosgassrensing og resirkulering av eksos som er satt om bord på atten år gamle Clipper Harald, er NOx-utslippene kuttet med 80 prosent. Sammenlignet med bruk av marin dieselolje spares over 5000 dollar daglig.

– Sett fra hele energikjeden, fra raffineri til bruk, så vil bruk av tungolje med renseanlegg gi 10-15 prosent utslippskutt i forhold til marin dieselolje.

Personvern